Tag: Mazmur

Mazmur 81:13-14 TB

Kedegilan Hati Manusia

Perlindungan Tuhan

Mazmur 130:4 TB

Pengampunan dari Tuhan

Mazmur 31:3 TB

Tuhan Tempat Perlindungan

Mazmur 135:14

Tuhan Memberi Keadilan

Mazmur 34:10 TB

Takutlah akan Tuhan